O NAS »
Zawartość i organizacja Raportu

Raport został opracowany na podstawie analizy sytuacji finansowej ponad 400 firm produkujących meble, działających w Polsce. Analizowana były sprawozdania finansowe z 11 ostatnich lat: 1996-2016 (pamiętajmy o opóźnieniu w udostępnianiu sprawozdań, te za rok 2017 nie są jeszcze dostępne dla większości firm).

Wyróżniono osiem głównych analizowanych obszarów, podzielonych na szczegółowe zagadnienia. Podstawą analizy było opisanie tych zagadnień 40 różnymi wskaźnikami. Dla każdego wskaźnika sporządzono ranking firm oraz przeprowadzono analizę, wraz z badaniem zmienności w czasie.

Każde z zagadnień zostało opisane, ze wskazaniem najbardziej interesujących zjawisk, które miały miejsce w danym obszarze funkcjonowania firm meblarskich. Zbadano ewolucję sytuacji w ostatnich 10 latach oraz wskazano szanse i zagrożenia dotyczące konkretnych sytuacji. Rozważania zilustrowano licznymi wykresami.

Zbadano różnice pomiędzy grupami firm różnej wielkości oraz różnice pomiędzy wyróżnionymi 5 segmentami branży, ze względu na rodzaj produkowanych mebli. W wielu przypadkach wyznaczono firmy – liderów poszczególnych segmentów (po 5 firm z każdego segmentu).

Dużo uwagi poświęcono wygodzie użytkowania Raportu: opis poszczególnych zagadnień zilustrowano czytelnymi wykresami, załączono definicje wskaźników i ich interpretację, w tabelach rankingowych zaznaczono pozycję firmy – nabywcy Raportu (jeśli firma ta występuje w Raporcie). Raport zawiera też syntetyczną ocenę wskaźników firmy – nabywcy Raportu na tle branżowym.

Opis struktury, spis treści i opis formy Raportu - patrz: Struktura i forma Raportu. BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl