O NAS »
Dla kogo opracowano Raport

Raport zaprojektowano i opracowano mając na uwadze:

  • firmy produkujące meble - prezesi i członkowie zarządów oraz właściciele i członkowie rad nadzorczych;
  • partnerzy biznesowi producentów mebli - dostawcy komponentów meblowych i materiałów, odbiorcy;
  • instytucje finansowe - banki, firmy leasingowe, inwestorzy.

Dla producentów mebli, jak i ich partnerów Raport jest narzędziem wspomagającym – umożliwia poznanie i zrozumienie natury zjawisk zachodzących w branży, trendów i specyfiki poszczególnych segmentów branży.

Umożliwia też - co jest szczególnie istotne dla Zarządów firm meblarskich - obiektywną ocenę sytuacji danej firmy, poprzez porównawcze usytuowanie jej na tle innych, podobnych firm. Aby umożliwić takie porównania wykorzystano szeroką gamę wskaźników. Raport bada różnice pomiędzy różnymi segmentami branży (wyróżnionymi ze względu na rodzaj produkowanych mebli), a także grupami firm różnej wielkości.

Dla firm meblarskich analiza porównawcza jest niezbędnym elementem opracowywania planów strategicznych lub planu restrukturyzacji, a także przydatnym narzędziem diagnozy sytuacji firmy. Jako punkt startu do analiz, w Raporcie została umieszczona syntetyczna ocena wskaźników firmy, nabywcy Raportu, na tle branży.

Dobór grupy firm porównywalnych oraz analiza porównawcza pomaga także uzasadnić ceny transferowe.

Dla partnerów biznesowych producentów mebli – dostawców, nabywców i instytucji finansowych – szczególnie istotne są rozmaite aspekty ryzyka firm meblarskich.

 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl