O NAS »
Raport o producentach mebli

Raport to obszerne opracowanie analityczne, przedstawiające kondycję branży firm producentów mebli działających w Polsce. Jest to pierwsza, przeprowadzona na taką skalę i w takim zakresie, analiza firm branży.

Cele Raportu są dwojakie – po pierwsze, jest to stworzenie efektywnego narzędzia do analiz porównawczych, wspomagającego zarządzanie strategiczne firmą produkującą meble. Drugą funkcją Raportu jest zaś uzyskanie obiektywnego, opartego na twardych danych liczbowych, obrazu branży i obrazu jej ewolucji w czasie, a także umożliwienie zrozumienia mechanizmów zachodzących zmian oraz identyfikację obecnych i przyszłych zagrożeń.

Dodatkowo, analizy Raportu umożliwiają wybór grupy firm porównywalnych, a także pomagają uzasadnić ceny transferowe.

Główne cechy Raportu:

  • Pełny obraz branży, bazujący na liczbowych danych ze sprawozdań finansowych (w analizach badaliśmy około 500 firm).
  • Analiza i opis poszczególnych obszarów (wydzieliliśmy 8 obszarów) opisujących sytuację firm, od rentowności po wydajność.
  • Rankingi firm, w podziale na obszary i konkretne wskaźniki – w sumie 40 różnych rankingów.
  • W analizach wprowadziliśmy podział branży na segmenty – w zależności od od profilu ich działalności (5 segmentów), jak również od ich wielkości (3 segmenty).
  • Badanie ewolucji sytuacji i przebiegów w czasie, w horyzoncie ostatnich 10 lat.
  • Opis, analiza i interpretacja zjawisk zachodzących w branży, wzbogacona za pomocą licznych wykresów, rozkładów, przekrojów i trendów.
  • 400 stron (Część opisowa - Tom I: 150 stron, Tabele rankingowe - Tomy IIa i IIb: 255 stron).
  • Dla kogo jest Raport


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl