O NAS »
BRANŻA MEBLARSKA

W czerwcu 2017 zakończyliśmy opracowywanie kompleksowej analizy branży producentów mebli w Polsce. Bazujemy przy tym na naszym kilkunastoletnim doświadczeniu w przygotowywaniu analiz branżowych, analiz strategicznych dla rozmaitych firm, a także wieloletnim uprzednim doświadczeniu analitycznym i doradczym na rynku kapitałowym.


Raport o producentach mebli

Raport jest obszernym, liczącym 400 stron, opracowaniem analitycznym. Jego celem jest szczegółowe przedstawienie kondycji branży producentów mebli w Polsce, poprzez dostarczenie wielostronnej i obiektywnej, opartej na analizach ilościowych, wiedzy o sytuacji branży i jej segmentów, a także o ewolucji tej sytuacji w ostatnich latach.

Raport jest także narzędziem dla zarządzających firmami branży, między innymi poprzez porównawcze usytuowanie swojej firmy na tle całej branży lub jej wybranego segmentu. Branżowa analiza porównawcza jest elementem niezbędnym do efektywnego zarządzania każdą firmą. Raport umożliwia precyzyjne umiejscowienie danej firmy na tle innych, podobnych firm, biorąc pod uwagę wiele rozmaitych obszarów i aspektów działalności oraz zarządzania. Umiejscowienie takie jest z kolei punktem wyjścia zarówno do określenia lub weryfikacji planów strategicznych, identyfikacji ryzyk i zagrożeń, jak i typowych działań zarządczych w firmie.

Analizy Raportu umożliwiają wybór grupy firm porównywalnych, a także pomagają uzasadnić ceny transferowe.

Przedstawiamy przy tym nie tylko obraz całości branży, ale wykorzystujemy też podział na grupy firm zależnie od ich wielkości, a także podział na grupy zależne od profilu produkcji. W ten sposób użytkownicy mogą precyzyjnie dobrać tło branżowe dla danej firmy.

Więcej informacji o Raporcie, patrz: Raport o producentach mebli

więcej o Raporcie


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl