O NAS »
 Prognozy rynku robót drogowych

W jednym z rozdziałów Raportu prezentujemy nasze aktualne prognozy rozwoju rynku robót drogowych do roku 2025. Omawiamy zarówno

  • prognozy całkowitych nakładów na drogownictwo,

jak i prognozy dotyczące poszczególnych segmentów:

  • dróg krajowych i autostrad,
  • dróg samorządowych,
  • dróg powstających w związku ze wznoszeniem budynków.

Wyróżniamy także

  • środki trafiające do firm branży drogowo-mostowej (które są tylko częścią nakładów całkowitych).Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl