O NAS »
Publikacja

Popyt na kruszywa dla drogownictwa - prognozy i wrażliwość cenowa

Autorzy: Jacek Stefański, Jarosław Laskowski

Miejsce publikacji: Górnictwo i Geologia XIII, nr 130. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2010

 

Związek popytu na kruszywa oraz ich cen jest dość złożony, jako że popyt na kruszywa zależy także od kosztów innych składników kosztów operacyjnych firm drogowych. Na wstępie analizujemy ewolucję cen kruszyw łamanych, porównując dane z naszych ankiet wśród zarządów firm drogowych oraz dane z innych źródeł, biorąc przy tym pod uwagę istotną rolę kosztów transportu w cenach dla odbiorców końcowych. Badamy także wrażliwość kosztów i rentowności firm drogowych na ceny kruszyw. Pozwala nam to następnie na analizę powiązania cen kruszyw i ich zużycia. Przedstawiamy też naszą uaktualnioną prognozę popytu na kruszywa ze strony branży drogowej do roku 2015.

 

...


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl