O NAS »
Publikacja

Prognoza popytu na kruszywa w kontekście nadchodzącego spowolnienia gospodarczego

Autorzy: Jacek Stefański, Jarosław Laskowski

Miejsce publikacji: Górnictwo i Geologia XI. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2009

 

Najbliższe dwa lata będą okresem istotnego spowolnienia gospodarczego, zarówno na świecie, jak i w Polsce. Pytanie, na które staramy się odpowiedzieć w referacie dotyczy wpływu tego spowolnienia, a także innych czynników, na popyt na kruszywa w Polsce w najbliższych latach. Koncentrujemy się przy tym na kruszywach łamanych, a ponieważ większość popytu na te kruszywa jest generowana przez branżę drogowo-mostową, to omawiamy nasze prognozy dla tej branży. Przedstawiamy także wynikającą z tych rozważań prognozę popytu na kruszywa do roku 2015.

 

...


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl