O NAS »
Publikacja

Na razie spadek optymizmu, choć perspektywy obiecujące

Autorzy: Jacek Stefański, Jarosław Laskowski

Miejsce publikacji: Polskie Drogi, Maj 2008

 

Po dobrym dla drogownictwa roku 2006 nadszedł rok 2007, który – jak wskazują na to wyniki przeprowadzonej przez nas ankiety wśród zarządów firm drogowych – był rokiem stagnacji. W ostatnim okresie mieliśmy też do czynienia z szybkimi wzrostami cen surowców i materiałów do budowy dróg, co nie sprzyjało poprawie rentowności firm branży. Na to nakłada się jednak nadzieja na znaczący wzrost nakładów na budownictwo drogowe w najbliższych latach.


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl