O NAS »
Publikacja

Rynek kruszyw dla drogownictwa, kształtowanie popytu i charakterystyka odbiorców

Autorzy: Jacek Stefański, Jarosław Laskowski

Miejsce publikacji: Kruszywa Mineralne. Praca zbiorowa pod red. W. Glapy. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2008

Budownictwo drogowe jest głównym czynnikiem kształtującym popyt na kruszywa łamane w Polsce. Jego rola na rynku żwirów i piasków jest znacznie mniejsza, choć również znacząca. W artykule analizujemy popyt budownictwa drogowego na kruszywa, charakteryzujemy firmy drogowe, które stanowią dominującą grupę odbiorców kruszyw łamanych, a także zamieszczamy prognozy tego popytu do roku 2015. Przewidujemy, że w najbliższych latach popyt na kruszywa łamane istotnie wzrośnie – w niektórych latach do 80 mln ton – a jego główną siłą napędową będą roboty drogowe.

...


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl