O NAS »
 Kruszywa mineralne dla drogownictwa

Od roku 2006 zajmujemy się analizowaniem i prognozowaniem wybranych rynków surowców i materiałów dla budownictwa drogowego, w tym rynku kruszyw.


Arcata na konferencji Kruszywa Mineralne

Na X jubileuszowej konferencji Kruszywa Mineralne w kwietniu 2010 wygłosiliśmy referat "Popyt na kruszywa dla drogownictwa - prognozy i wrażliwość cenowa", w którym analizujemy ewolucję cen kruszyw łamanych (do roku 2009 włącznie) oraz związek tych cen ze zużyciem kruszyw. Badamy także wrażliwość firm drogowych - głównej grupy klientów producentów kruszyw łamanych - na ceny kruszyw (zarówno cen końcowych, z uwzględnieniem kosztów transportu, jak i cen loco kopalnia).

Na konferencji Kruszywa Mineralne, która odbyła się w kwietniu 2009 w Szklarskiej Porębie, wygłosiliśmy referat "Prognoza popytu na kruszywa, w kontekście nadchodzącego spowolnienia gospodarczego". Pytanie, na które staramy się odpowiedzieć w referacie dotyczy wpływu tego spowolnienia, a także innych czynników, na popyt na kruszywa w Polsce w najbliższych latach. Koncentrujemy się przy tym na kruszywach łamanych, a ponieważ większość popytu na te kruszywa jest generowana przez branżę drogowo-mostową, to omawiamy nasze prognozy dla tej branży. Przedstawiamy także wynikającą z tych rozważań prognozę popytu na kruszywa do roku 2015.

Z kolei na konferencji Kruszywa Mineralne w kwietniu 2008 wygłosiliśmy referat zatytułowany „Rynek kruszyw dla drogownictwa – siły kształtujące popyt i charakterystyka odbiorców”. W referacie omówiliśmy mechanizmy kształtujące popyt budownictwa drogowego na kruszywa, zamieściliśmy własne prognozy tego popytu, a także scharakteryzowaliśmy – na podstawie własnych badań i ankiet – firmy drogowe, które stanowią dominującą grupę odbiorców kruszyw łamanych. Dodatkowo, porównaliśmy zużycie kruszyw w Polsce oraz w innych krajach europejskich, stosując miary względne – jak wynika z tych porównań, zużycie kruszyw w naszym kraju, zwłaszcza kruszyw łamanych, jest stosunkowo niskie.
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl