O NAS »
Publikacja

Firmy drogowe - różnice regionalne

Autorzy: Jacek Stefański, Jarosław Laskowski

Miejsce publikacji: Magazyn Autostrady, 5/2007

 

Ostatnie lata są okresem powrotu dobrej koniunktury w budownictwie drogowo-mostowym. W efekcie poprawia się kondycja prawie wszystkich firm branży. Pytanie, które zadajemy w niniejszym artykule dotyczy różnic regionalnych. Innymi słowy, czy zmiany sytuacji firm drogowych są podobne w całej Polsce, czy też występują znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi regionami kraju? Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań, różnice takie występują. Co jest dodatkowo interesujące, w wielu przypadkach nie są to różnice zgodne z intuicją, wiążącą sytuację firm z ogólną zamożnością regionów.


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl