O NAS »
Publikacja

Ryzyko strategii zarządzania a zagrożenie istnienia firmy

Autor: Jacek Stefański

Miejsce publikacji: Modelowanie preferencji a ryzyko ’06. Praca zbiorowa pod red. T. Trzaskalika. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2006

 

Zagadnienie ryzyka zarządzania firmą jest najlepiej zbadane w odniesieniu do instytucji finansowych. W bankach, firmach ubezpieczeniowych i leasingowych jest to obszar stosunkowo szerokich zastosowań. Inaczej wygląda to w firmach produkcyjnych i w firmach usług niefinansowych. Sama natura ryzyka jest tam nieco inna, a jej kluczowe elementy silnie zależą od rozważanej branży. Istotą analiz zarysowanych w pracy było zbadanie związku pomiędzy ryzykiem firmy, zależnym od strategii zarządzania, a perspektywami rozwojowymi firmy. W tym celu wprowadziliśmy ilościową miarę ryzyka oraz miarę perspektyw rozwojowych firmy. Aby skonkretyzować rozważania skupiliśmy się na konkretnej, dość wąsko pojętej branży, a mianowicie branży budownictwa drogowo-mostowego.

...


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl