O NAS »
Typowe obszary restrukturyzacji

Do typowych, rozważanych przez nas obszarów restrukturyzacji należą:

  • organizacja i zarządzanie
  • marketing
  • systemy informatyczne
  • zasoby ludzkie i systemy motywacyjne
  • majątek trwały
  • kapitał pracujący
  • koszty operacyjne
  • kontrola właścicielska nad podmiotami zależnymi
  • współpraca z partnerami strategicznymi

Zagadnienia analizowane przez nas w każdym z powyższych obszarów zależą od branży, w jakiej działa firma. Poniżej wymieniamy przykładowe zagadnienia, które analizujemy w większości przypadków. Mogą być one wzbogacone o zagadnienia ściśle wynikające ze specyfiki danej branży.


Organizacja i zarządzanie
Analizujemy następujące elementy tego obszaru: strukturę organizacyjną, pracowników, rachunkowość zarządczą, zarządzanie operacyjne, system oceny efektywności nowych projektów w firmie, zarządzanie projektami, kulturę organizacyjną firmy.


Marketing
Badając ten obszar zwracamy uwagę między innymi na: bazy danych o klientach, bazy danych o konkurencji, system kreowania sprzedaży lub zdobywania zleceń, wizerunek firmy, politykę promocji.


Systemy informatyczne
Analizując ten obszar zwracamy uwagę na: system finansowo-księgowy, system informacji zarządczej, bazy danych marketingowych, zarządzanie projektami i informatyczne wsparcie tych procesów.


Zasoby ludzkie i systemy motywacyjne
Do analizowanych przez nas zagadnień należą: system wynagradzania, system motywacyjny, kluczowi pracownicy, szkolenia.


Majątek trwały
Analizowane elementy: wykorzystanie majątku, posiadane nieruchomości, zbędny majątek, zakupy maszyn i urządzeń, zwiększenie wykorzystania majątku, polityka inwestycyjna firmy wraz z systemem analiz efektywności nowych inwestycji.


Kapitał pracujący
Aby zbadać efektywność wykorzystania kapitału pracującego analizujemy: spływ należności, zapasy, okres spłaty zobowiązań, okres finansowania.


Koszty operacyjne
Badamy strukturę kosztów, jak również analizujemy możliwości racjonalizacji kosztów stałych oraz możliwości optymalizacji kosztów zmiennych firmy.


Kontrola właścicielska nad podmiotami zależnymi
W przypadku firm tworzących grupę kapitałową może to być poważne pole do poszukiwania sposobów zwiększenia jej efektywności. Badając ten obszar zwracamy uwagę na: sposoby współpracy firm grupy, praktyczną rolę Rad Nadzorczych firm zależnych, udziały w zarządach tych firm i ewentualny wpływ na zarządzanie, systemy motywacyjne dla zarządów spółek zależnych.


Współpraca z partnerami strategicznymi
Rozważamy tu, między innymi, następujące obszary: marketing i promocja, współpraca operacyjna, współpraca kapitałowa.


Aby uzyskać więcej informacji na temat restrukturyzacji - prosimy o kontakt.


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl