O NAS »
Publikacja

Powiew optymizmu

Autorzy: Jacek Stefański, Jarosław Laskowski

Miejsce publikacji: Polskie Drogi, Maj 2004

 

W firmach branży drogowo-mostowej rok 2002 był pierwszym, od kilku lat, w którym nastąpiła poprawa sprzedaży w firmach branży drogowo-mostowej. W roku 2003 ta korzystna tendencja również była kontynuowana. Może to oznaczać, że najtrudniejszy okres firmy drogowe mają już za sobą. Dodatkowo, charakter obecnego wzrostu jest korzystniejszy niż wzrostu koniunktury sprzed roku 1999, gdyż obecnie głównymi beneficjentami poprawy koniunktury są nie tylko firmy duże, lecz także firmy średnie i małe. Jednakże sytuacja ta nie wygląda tak samo we wszystkich regionach kraju.

...


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl