O NAS »
Publikacja

Branża drogowo-mostowa: Raport o firmach drogowych 2004

Autorzy: Jacek Stefański, Jarosław Laskowski

Miejsce publikacji: Polskie Drogi, Maj 2005

Rok 2003 był drugim z kolei, w którym kondycja firm branży poprawiała się. Również oszacowania koniunktury w roku 2004 są optymistyczne. Jednakże ogólny pozytywny obraz sytuacji zakłóca ujawnienie się szeregu niekorzystnych zjawisk. Obok wzrostów sprzedaży, rentowności i płynności, mamy na przykład nadal niedostatek inwestycji oraz niepokojący wzrost okresu spływu należności w grupie największych firm.
...


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl