O NAS »
 Monitoring pozycji firmy na tle branży

Raport indywidualny Monitoring pozycji firmy na tle branży jest naszym drugim produktem przeznaczonym dla firm branży drogowo-mostowej. Jest to produkt uzupełniający w stosunku do Raportu o firmach drogowych. O ile jednak głównym celem Raportu jest analiza zjawisk zachodzących w całej branży, to celem Monitoringu jest ocena procesów zachodzących w jednej, konkretnej firmie. Przy tym wykorzystywana przez nas metodologia oceny korzysta z tła branżowego stworzonego przez Raport, a obszary oceny zostały skorelowane z obszarami badanymi w Raporcie o firmach drogowych.

Objętość - 130 stron, format A4.


Dlaczego Monitoring?

Raport indywidualny Monitoring pozycji firmy na tle branży powstał w odpowiedzi na sugestie zarządów firm drogowych – użytkowników Raportu o firmach drogowych. Jego celem jest dostarczenie gotowej, wyczerpującej, wielowymiarowej oceny pozycji konkretnej firmy.


Całość poświęcona tylko jednej firmie

Monitoring jest opracowaniem indywidualnym, sporządzanym na konkretne zamówienie i w całości poświęconym tylko firmie zamawiającego. Opracowanie jest poufne - jest sporządzane tylko w jednym egzemplarzu, przekazywanym zamawiającemu.


Wzbogacenie i ułatwienie diagnozy firmy

Monitoring dostarcza precyzyjnej oceny poszczególnych obszarów działalności Państwa Firmy oraz zmian w niej zachodzących w ostatnich 10 latach. Pozwala na szybką identyfikację tendencji i ewentualnych zagrożeń rozwoju firmy. Monitoring umożliwia także szybkie sporządzanie wielostronnych analiz i sprawozdań w Firmie. W Monitoringu wykorzystujemy najnowsze dane finansowe dostarczone przez Firmę. W efekcie sporządzenie rocznego sprawozdania zarządu jest znacznie ułatwione.


W przypadku zainteresowania Monitoringiem zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
sposoby kontaktuCopyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl