O NAS »
 Badane obszary działalności

Wyróżniliśmy następujące główne badane obszary:

  • wielkość firm;
  • rachunek wyników, czyli sprzedaż, koszty i zyski;
  • rentowność;
  • aktywa trwałe i inwestycje;
  • zarządzanie płynnością;
  • długoterminowe ryzyko wypłacalności;
  • efektywność;
  • wydajność;
  • syntetyczny wskaźnik ryzyka.
Każdy z tych obszarów został następnie podzielony na bardziej szczegółowe zagadnienia, scharakteryzowane kilkoma wskaźnikami finansowymi. W części opisowej Raportu każdemu obszarowi odpowiada rozdział, zaś kolejnym zagadnieniom tego obszaru - punkty danego rozdziału.


Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl