O NAS »
 Badane firmy

Podstawą doboru firm do Raportu jest rzeczywisty charakter ich działalności oraz ich aktywność i udział w rynku prac budownictwa drogowo–mostowego w Polsce. Za podstawowy EKD dla interesujących nas firm przyjęliśmy 421 (dawniej 4523), to jest budowę autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych.

 

Ponadto, na podstawie baz danych będących w posiadaniu Arcata Partners oraz OIGD dołączyliśmy również inne firmy będące aktywnymi uczestnikami rynku prac drogowo–mostowych, przy czym istotna dla nas była wielkość sprzedaży usług drogowo–mostowych danej firmy. Jednocześnie, aby zapewnić większą spójność danych, a co za tym idzie większą porównywalność, wyłączyliśmy z analiz te firmy, które znacząco odbiegają charakterem rzeczywiście prowadzonej działalności od typowych firm drogowo–mostowych.

 

Nie pominęliśmy jednocześnie największych i najbardziej znanych przedsiębiorstw budowlanych, których przychody z części drogowej wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych i stanowią od kilku do kilkunastu procent przychodów ogółem tych firm. Z uwagi na ich znaczenie dla rynku prac drogowych oraz częste występowanie tych firm w przetargach na prace drogowe, zdecydowaliśmy się włączyć je do zestawień, mimo nieco innego charakteru ich głównej działalności (zazwyczaj ogólnobudowlanej lub budownictwa specjalistycznego).

 

Stosując zarysowane powyżej kryteria określiliśmy zbiór badanych firm branży. W części tabelarycznej Raportu uwzględniamy 420 firm (patrz: lista tych firm).
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl