O NAS »
 Instytucje zainteresowane sytuacją branży

Jeszcze inną grupą użytkowników Raportu są instytucje zainteresowane sytuacją oraz ewolucją branży. Raport umożliwia im uzyskanie dogłębnej wiedzy o branży oraz umożliwia zrozumienie zachodzących w niej procesów. Istotne są przy tym podziały regionalne, jakie uwzględniamy (sześć regionów kraju plus, jako osobna kategoria, firmy o zasięgu ogólnopolskim). Wiele informacji niesie też segmentacja firm branży ze względu na wielkość (grupy firm dużych, średnich i małych).

 

Prezentowana wiedza jest oparta na obiektywnej, ilościowej analizie. Głównym źródłem informacji są zatwierdzone sprawozdania finansowe badanych firm oraz wyniki ankiet, które wśród nich przeprowadzamy.

 

Zrozumienie ewolucji branży oraz najważniejszych czynników ją kształtujących umożliwia przewidywanie przyszłych trendów rozwoju sytuacji. Na sytuację tę ma także przyszła ewolucja rynku robót drogowych, a Raport zawiera nasze aktualne prognozy rozwoju tego rynku na najbliższe kilka lat.
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl