O NAS »
 Firmy współpracujące z branżą

Jedną z grup użytkowników Raportu są firmy współpracujące z przedsiębiorstwami drogowymi. Raport umożliwia im uzyskanie dogłębnej wiedzy, zarówno o całej branży, jak i o jej firmach. Warto przy tym zwrócić uwagę na wielość badanych obszarów (od wielkości firm i ich rentowności, do płynności i wypłacalności). Wykorzystano w tym celu 48 różnych wskaźników finansowych. Istotne są także dwa wymiary segmentacji całej branży, jakie są badane (regionalne i ze względu na wielkość firm).

 

Prezentowana wiedza jest oparta na obiektywnej, ilościowej analizie. Głównym źródłem informacji są zatwierdzone sprawozdania finansowe badanych firm oraz wyniki ankiet, które wśród nich przeprowadzamy.

 

Raport jest też efektywnym narzędziem monitoringu sytuacji w branży, a także umożliwia przewidywanie przyszłych trendów rozwoju tej sytuacji. Raport zawiera także nasze zaktualizowane prognozy rozwoju rynku robót drogowych na najbliższe kilka lat.
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl