O NAS »
 Kto i dlaczego korzysta z Raportu

Głównymi użytkownikami Raportu są:

  • firmy drogowe - prezesi i członkowie zarządów oraz właściciele i członkowie rad nadzorczych,
  • partnerzy firm drogowych - podwykonawcy i konsorcjanci,
  • dostawcy firm drogowych - dostawcy materiałów do budowy dróg oraz dostawcy maszyn i urządzeń,
  • zleceniodawcy robót drogowych,
  • instytucje zainteresowane kondycją i ewolucją branży drogowej i rynku robót drogowych.

Pierwszym kilku grupom użytkowników (z wymienionych powyżej) Raport umożliwia rzetelną, obiektywną ocenę sytuacji ich firmy (lub firmy - potencjalnego partnera biznesowego), poprzez dokładne, porównawcze usytuowanie jej na tle branży oraz ocenę jej względnej dynamiki na tle podobnych firm, biorąc pod uwagę rozmaite kryteria i aspekty prowadzonej działalności. W szczególności, poznanie ryzyka działalności danej firmy i związanej z tym ewentualnej groźby upadłości.

Z kolei przedsiębiorstwom i instytucjom zainteresowanym kondycją branży drogowej i sytuacją jej firm, Raport dostarcza dogłębnej informacji, opartej na obiektywnej, ilościowej analizie. Jest też narzędziem monitoringu zmian w branży i umożliwia przewidywanie przyszłych trendów rynku robót drogowych.

więcej - firmy współpracujące z branżą
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl