O NAS »
Ocena kondycji finansowej firmy oraz monitoring ryzyka

Jednym z koniecznych warunków efektywnego zarządzania firmą, prowadzącego do jej długofalowego, zrównoważonego rozwoju jest obiektywna, periodyczna, szczegółowa analiza i ocena jej sytuacji finansowej oraz monitorowanie ryzyka działalności. Opracowaliśmy zaawansowaną metodologię oceny kondycji firmy oraz monitoringu ryzyka, w której istotną rolę odgrywa wielowymiarowa analiza porównawcza danej firmy na tle jej konkurencji.

Analizy tego typu umożliwiają:

  • jakościową i ilościową ocenę poszczególnych obszarów działalności firmy;
  • wczesne wykrycie symptomów zagrożenia przyszłego rozwoju firmy;
  • znalezienie obszarów, w których możliwe jest podniesienia efektywności działania;
  • identyfikację nadmiernego ryzyka działalności, w sferach: strategii, finansowania, organizacji i zarządzania oraz operacyjnej;
  • ocenę stopnia realizacji przyjętej przez firmę strategii rozwoju.

Jednym z trudniejszych zadań zarządu każdej firmy jest znalezienie kompromisu pomiędzy krótkookresowym wzrostem firmy a trwałym zrównoważonym rozwojem. W naszej praktyce wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, gdy dążenie do szybkiego wzrostu pociągało za sobą, nie zawsze w sposób w pełni uświadomiony, znaczące zwiększenie ryzyka, prowadzące w konsekwencji do zagrożenia przyszłego rozwoju firmy (a czasami – wręcz jej istnienia). Omawiane analizy umożliwiają nie tylko ocenę „zdrowia” firmy, ale ułatwiają też znalezienie wspomnianego kompromisu oraz identyfikację sytuacji, w których został on zagrożony.

Aby uzyskać więcej informacji – prosimy o kontakt.


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl