O NAS »
Ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego

W przypadku gdy firma rozważa zaangażowanie znaczącego kapitału w nowe przedsięwzięcie, racjonalne jest uprzednie zbadanie jego oczekiwanej efektywności ekonomicznej. Nowym przedsięwzięciem może być, na przykład, uruchomienie nowej linii produkcyjnej, zakup drogiej, specjalistycznej maszyny, przejęcie innej firmy, lub jakikolwiek inny projekt wymagający zainwestowania kapitału.

 

Istotą badania efektywności jest sporządzenie szczegółowych prognoz finansowych dotyczących przedsięwzięcia, a następnie, na podstawie przepływów pieniężnych generowanych przez projekt i porównania ich z niezbędnymi do jego uruchomienia nakładami – ocena jego efektywności ekonomicznej. W zależności od konkretnej sytuacji i potrzeb firmy, ocena efektywności projektu inwestycyjnego może mieć formę mniej lub bardziej rozbudowaną, a w szczególnym przypadku może mieć postać pełnego biznes planu nowego przedsięwzięcia.

 

Zazwyczaj analizujemy efektywność przedsięwzięcia inwestycyjnego korzystając z więcej niż jednej metody oceny. Do najczęściej stosowanych metod należy wartość bieżąca netto (NPV), której istota polega na porównaniu obecnej wartości przyszłych przepływów pieniężnych z niezbędnymi nakładami inwestycyjnymi. Do innych stosowanych podejść należą: okres spłaty, okres zdyskontowanej spłaty, księgowa stopa zwrostu, czy wewnętrzna stopa zwrotu (IRR).

 

Dodatkowym, ważnym elementem badania efektywności projektu inwestycyjnego jest analiza wrażliwości uzyskanych rozwiązań, na ewentualne zmiany wybranych, prognozowanych zmiennych planu finansowego.

 

Aby uzyskać więcej informacji – prosimy o kontakt.


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl