O NAS »
Wycena i zarządzanie wartością firmy

Profesjonalna wycena wartości firmy pozwala nie tylko na poznanie tej wartości, lecz także na zrozumienie w jaki sposób wartość ta zależy od czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w tym decyzji planowanych przez firmę oraz przyszłej ewolucji otoczenia firmy. Ten drugi aspekt jest równie – a w niektórych przypadkach nawet bardziej – istotny niż pierwszy, gdyż pozwala na zarządzanie wartością firmy (w tym na poszukiwanie takich decyzji, które tę wartość maksymalizują).


Zainteresowani sporządzeniem wyceny wartości firmy

Wycena wartości firmy jest użyteczna dla:

  • właścicieli firmy (cele: poznanie wartości firmy, zarządzanie jej wartością),
  • potencjalnych inwestorów (cel: poznanie wartości firmy),
  • zarządu firmy (cel: zarządzanie wartością firmy).


Kiedy wycena jest sporządzana

Typowe sytuacje, w których sporządzana jest wycena wartości firmy:

  • rozważana transakcja (sprzedaż całości lub części firmy, wejście inwestora strategicznego i dokapitalizowanie firmy, przejęcie firmy lub jej części, fuzja firm) – w sytuacjach tego typu chodzi zarówno o poznanie wartości firmy, jak i o merytoryczne wspomaganie negocjacji cenowych;
  • wspomaganie strategii firmy (opracowywanie wieloletniej, perspektywicznej strategii firmy, której celem jest podniesienie jej wartości) – w sytuacjach takich najbardziej użyteczna jest wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, gdyż wymaga ona sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych dla firmy, uwzględniających zarówno strategię zarządu, jak i przyszłą ewolucję otoczenia firmy. BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl