O NAS »
Planowanie strategiczne

W obecnych czasach, szybko zmieniającego się otoczenia makro- i mikroekonomicznego przedsiębiorstw oraz nasilającej się konkurencji, coraz częściej strategie prowadzące do sukcesu są nie tyle wynikiem przypadku i intuicji zarządzających, lecz efektem rozbudowanych analiz i opartych na nich, świadomych decyzjach zarządów i rad nadzorczych firm.

Wspomagamy firmy, przeprowadzając analizy i korzystając z naszego doświadczenia i metodologii, w procesie budowania ich strategii. Podczas tego procesu ściśle współpracujemy z zarządem firmy, korzystając z jego wiedzy i doświadczenia. Ta ścisła współpraca, indywidualne traktowanie każdej firmy oraz sprawdzona metodologia i zaawansowana budowa precyzyjnego modelu finansowego, definiują istotę naszego podejścia do planowania strategicznego.

Dobra strategia jest taką drogą rozwoju firmy, która bierze pod uwagę dopasowanie warunków zewnętrznych, to jest jej otoczenia (w tym makroekonomicznego, rynkowego i branżowego), oraz wnętrza firmy, to jest jej zasobów i umiejętności (materialnych, niematerialnych i ludzkich). Obie te strony, zarówno zewnętrzna, jak i wnętrze firmy, wymagają analiz, które pozwolą określić zbiór racjonalnych opcji strategicznych dostępnych dla firmy. Natomiast stworzenie wieloletniego modelu finansowego firmy pozwala na ocenę tych opcji, wybór najlepszej i określenie jej szczegółowych parametrów.

Aby uzyskać więcej informacji – prosimy o kontakt.


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl