O NAS »
 Aktualna edycja: Raport 2017

Nowa edycja, czyli Raport o firmach drogowych 2017 jest już XV z kolei.

Podobnie jak poprzednie edycje, została o­na opracowana przez Arcata Partners, we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa. Korzystamy także z życzliwej współpracy bardzo wielu firm branży oraz opinii ich zarządów, pomagających w optymalizacji konstrukcji Raportu.

Raport został opracowany na podstawie zbadania sytuacji finansowej 420 firm drogowych działających w Polsce. Analizowana była sytuacja w okresie ostatnich dwudziestu lat, na podstawie sprawozdań finansowych firm - od roku 1996 do końca roku 2016, a na podstawie ankiet także dla roku 2017.

Raport zawiera także oszacowanie koniunktury rynkowej (wielkość rynku, tendencje cen na przetargach) w branży w roku 2017, a ponadto zawarto w nim także oszacowania zmian cen podstawowych materiałów do budowy dróg w roku 2017.

Raport zawiera też rozdział, opisujący nasze zaktualizowane prognozy rynku robót drogowych do roku 2025. Osobno prognozowaliśmy przy tym nakłady na poszczególne rodzaje dróg (krajowe, samorządowe, związane ze wznoszeniem budynków), jak również wyróżniliśmy wielkości środków trafiających do firm branży drogowej (są o­ne istotnie różne od całych nakładów na drogi).

W Raporcie wyróżniono osiem głównych analizowanych obszarów, podzielonych na szczegółowe zagadnienia. Podstawą analizy było opisanie tych zagadnień 48 wskaźnikami finansowymi (w tym, specjalnie skonstruowany dla branży budownictwa drogowo-mostowego, syntetyczny wskaźnik ryzyka podejmowanego przez firmę). Dla każdego wskaźnika sporządzono ranking firm oraz przeprowadzono analizę statystyczną, wraz z badaniem zmienności w czasie. Każde z zagadnień zostało opisane, ze wskazaniem najbardziej interesujących zjawisk, które miały miejsce w danym obszarze funkcjonowania firm drogowych. Wskazano też szanse i zagrożenia dotyczące konkretnych sytuacji. Rozważania zilustrowano licznymi wykresami.

Dużo uwagi poświęcono wygodzie użytkowania Raportu: załączono definicje wszystkich wskaźników, indeksy, użytkownik otrzymuje (na CD-ROM) klucz do szybkiego wyszukiwania dowolnej firmy w tabelach rankingowych. Raport zawiera też syntetyczną ocenę wskaźników firmy użytkownika Raportu na tle branżowym.

Objętość: 500 stron (3 voluminy: Tom I oraz Tom IIa i IIb). Format: A4. Ceny: patrz procedura zamówienia.

lista badanych firm
procedura zamówienia
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl