O NAS »
Analizy branżowe

Oferujemy sporządzanie profesjonalnych analiz wybranych rynków i branż lub ich segmentów. Charakterystyczne dla naszego podejścia jest prowadzenie analizy dwutorowo - wyróżnienie spojrzenia od strony popytowej, to znaczy analizy rynku, oraz spojrzenia od strony podażowej, to znaczy analizy branży, rozumianej jako producenci (lub dostarczyciele usług).

 

Przeprowadzając analizę rynku skupiamy się na produktach i ich nabywcach oraz siłach napędzających popyt na produkty firm branży. Natomiast przeprowadzając analizę branży skupiamy się na jej firmach i ich kondycji, strukturze i koncentracji branży oraz sposobach konkurowania.

 

Istotnym elementem naszych opracowań branżowych jest też zazwyczaj prognoza rozwoju danej branży na najbliższe lata. W tym celu konstruujemy specjalny model prognostyczny wiążący - w sposób ilościowy - zmienne dotyczące zarówno ewolucji rynku, jak i ewolucji branży, a także przewidywane zmiany sytuacji makroekonomicznej.

 

Analizy branżowe sporządzamy zazwyczaj na zamówienia konkretnych firm. Przykładem analizy ogólnodostępnej jest natomiast nasz coroczny, szeroko wykorzystywany Raport o firmach drogowych, będący dogłębną analizą firm branży drogowo-mostowej działających w Polsce.

Aby uzyskać więcej informacji – prosimy o kontakt.


 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl