O NAS »
 Raport o firmach drogowych

Jest to jedyne tak obszerne opracowanie o firmach drogowych w Polsce – sporządzane na podstawie analiz sprawozdań finansowych z kilkunastu lat oraz ankiet wśród firm drogowych. Obejmuje wszystkie znaczące firmy branży. W kwietniu 2018 ukazuje się już jego XV edycja.

  • Raport stał się już standardem – jest to narzędzie szeroko stosowane w branży, pozwalające na dogłębne zapoznanie się z kondycją branży oraz prognozami rynku robót drogowych.
  • Prognozy rynku robót drogowych do roku 2025, zawierające segmentację na nakłady na drogi krajowe, drogi samorządowe oraz drogi powstające w związku ze wznoszeniem budynków. Wyróżniono także środki trafiające do firm branży drogowej (które stanowią tylko część całkowitych nakładów na drogi).
  • Pełny obraz branży – w najnowszym Raporcie jest to 420 badanych firm (o łącznych przychodach przekraczających 30 mld zł). Analizy bazują na ponad 7500 sprawozdań finansowych z kilkunastu lat.
  • Opis, analiza i interpretacja zjawisk w branży.
  • Rankingi firm, m.in. wielkość, rentowność, płynność, wypłacalność, efektywność, wydajność, syntetyczny wskaźnik ryzyka (razem – 48 różnych tabel rankingowych).
  • Wykresy, rozkłady, przekroje, statystyki i trendy.
  • Przekroje i rankingi regionalne.
  • Segmentacja: różnice pomiędzy grupami firm dużych, średnich i małych.
  • Raport liczy 500 stron: Tom I, Część opisowa (200 stron), Tom II, Część rankingowa (300 stron, w dwóch woluminach).

Raporty są sporządzane przez Arcata Partners, przy współpracy Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD) oraz firm branży.

kto i dlaczego korzysta z Raportu
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl