O NAS »
 Raport o firmach drogowych

Jest to jedyne tak obszerne opracowanie o firmach drogowych w Polsce – sporządzane na podstawie analiz sprawozdań finansowych z kilkunastu lat oraz ankiet wśród firm drogowych. Obejmuje wszystkie znaczące firmy branży. W roku 2017 ukazuje się już jego XIV edycja.

  • Raport stał się już standardem – jest to narzędzie szeroko stosowane w branży, pozwalające na dogłębne zapoznanie się z kondycją branży oraz prognozami rynku robót drogowych.
  • Prognozy rynku robót drogowych do roku 2023, zawierające segmentację na nakłady na drogi krajowe, drogi samorządowe oraz drogi powstające w związku ze wznoszeniem budynków. Wyróżniono także środki trafiające do firm branży drogowej (które stanowią tylko część całkowitych nakładów na drogi).
  • Pełny obraz branży – w najnowszym Raporcie jest to 420 badanych firm (o łącznych przychodach przekraczających 35 mld zł). Analizy bazują na ponad 7100 sprawozdań finansowych z kilkunastu lat.
  • Opis, analiza i interpretacja zjawisk w branży.
  • Rankingi firm, m.in. wielkość, rentowność, płynność, wypłacalność, efektywność, wydajność, syntetyczny wskaźnik ryzyka (razem – 48 różnych tabel rankingowych).
  • Wykresy, rozkłady, przekroje, statystyki i trendy.
  • Przekroje i rankingi regionalne.
  • Segmentacja: różnice pomiędzy grupami firm dużych, średnich i małych.
  • Raport liczy 500 stron: Tom I, Część opisowa (200 stron), Tom II, Część rankingowa (300 stron, w dwóch woluminach).

Raporty są sporządzane przez Arcata Partners, przy współpracy Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD) oraz firm branży. Dotychczasowe edycje ukazywały się co roku. Od aktualnej edycji częstotliwość publikacji kolejnych edycji ulegnie zmniejszeniu - będą się o­ne ukazywać co dwa lata.

kto i dlaczego korzysta z Raportu
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl