O NAS »
Biznes plan

Można wyróżnić dwa zasadnicze cele sporządzania szczegółowego biznes planu:

  • cel wewnętrzny,
  • cel zewnętrzny.
W pierwszym przypadku plan jest sporządzany dla zarządzających i właścicieli firmy i jest narzędziem umożliwiającym podejmowanie właściwych decyzji biznesowych oraz zrozumienie ich złożonych uwarunkowań, zarówno wewnętrznych, jak i związanych z otoczeniem firmy. W drugim przypadku biznes plan jest przygotowywany, gdy firma chce pozyskać kapitał zewnętrzny i musi przekonać inwestorów lub kredytodawców o tym, że jego strategia jest realizowalna, a powierzenie mu kapitałów będzie opłacalne i obarczone odpowiednio niskim ryzykiem.

Czasami biznes plan może dotyczyć tylko wybranego przedsięwzięcia.
ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego

Nasze podejście

Punktem wyjścia do opracowania biznes planu jest cel strategiczny firmy, określony w perspektywie co najmniej kilkuletniej. Współpracując z właścicielami i zarządzającymi firmą, wspomagamy ich w klarownym określeniu jej misji i perspektywicznego celu. Również podczas opracowywania planu finansowego ściśle współpracujemy z zarządem firmy. Biznes plan składa się z dwóch części: części opisowej oraz szczegółowych prognoz finansowych. Typowa struktura wygląda następująco:

W zależności od indywidualnych potrzeb danej firmy i jej etapu rozwoju biznes plan może zawierać także inne elementy, takie jak plan akwizycji innych firm z branży wraz ze sposobem ich sfinansowania (jeśli strategia przewidywałaby taki sposób ekspansji) lub plan restrukturyzacji.

Opracowując biznes plan zwracamy szczególną uwagę na jego praktyczną przydatność. Kładziemy ponadto nacisk na harmonijną współpracę z właścicielami i zarządem firmy. Dużą wagę przywiązujemy do możliwie szerokiej analizy porównawczej firmy w stosunku do innych firm z branży oraz do jakości przygotowywanego planu finansowego.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
sposoby kontaktu

 BRANŻA DROGOWA

Raport o firmach drogowych

Aktualna edycja: Raport 2017

Monitoring pozycji firmy na tle branży
Doradztwo dla firm drogowych BRANŻA PRODUCENTÓW MEBLI

Raport o producentach mebli

II edycja: Raport 2017 


Arcata Partners
ul. Kazury 2A/22
02-795 Warszawa

Biuro:
ul. Belgradzka 48/46
02-793 Warszawa
Tel/Fax: (22) 446 89 21
E-mail: biuro@arcatapartners.pl
 
Copyright © 2006 by Arcata Partners sc. Wszelkie prawa zastrzeżone. http://www.quicksilver.pl